Brannkopper.com

Alt om brannkopper!

Velkommen til brannkopper.org

Velkommen til dette enkle nettstedet som er ment å være en grei og enkel informasjonsside om brannkopper slik at våre brukere kan kjenne igjen symptomer og finne passende lindring for plagene.

Brannkopper, eller impetigo som er det latinske navnet som brukes av legestanden, er en bakterieinfeksjon i huden som er forholdsvis vanlig i Norge. Brannkopper er svært smittsomt og kan ramme alle samfunnslag og aldersgrupper. Barn er imidlertid ekstra utsatt for brannkopper da disse ikke har de samme sperrene i forhold til å holde seg unna hverandre for å unngå smitte. Det er derfor viktig at barn som er smittet av brannkopper ikke går i barnehagen mens utbruddet er aktivt.


Copyright 2014. All Rights Reserved.